top of page
TT Active CZ
TT Active EU
ROZŠÍŘENÉ STŘEŽENÍ VAŠEHO VOZU
Hardware:

Aktivní jednotka včetně záložní baterie a SIM karty

 
Cena (vč. instalace)*:

TT Active CZ: 12 999 Kč + měsíční poplatek 302 Kč

TT Active EU: 13 499 Kč + měsíční poplatek 435 Kč

 
Struktura:
  • aktivní elektronické střežení na území ČR/EU

  • autorizační karta (2 ks) - manipulace s vozidlem bez přítomnosti karty (= neoprávněná manipulace) vyvolá automatický poplach na PCO (na území ČR/EU)

 
Měsíční poplatek zahrnuje:
  • 5x měsíčně požadavek na PCO (např. vyžádání aktuální pozice vozu)

  • zahájení pátrací akce v EU na základě autorizace zákazníka

Popis:

AKTIVNÍ STŘEŽENÍ (Active)

V případě, že v rámci ČR/EU vznikne podezření na neoprávněnou manipulaci v důsledku aktivace bezpečnostních systémů jednotky, vyhlásí poskytovatel poplach a vyrozumí o zjištěných skutečnostech zákazníka. V případě potvrzení podezření na odcizení vozidla je nahlášena tato skutečnost policii. Během pátrací akce PCO aktivně asistuje policejní hlídce - poskytuje informace o aktuální pozici vozu, případně jeho pohybu.

 

KONTINUÁLNÍ GPS LOKALIZACE VOZIDLA

GPS jednotka periodicky zaznamenává informace o poloze a pohybu vozu. Tato data jsou odesílána na server, kde se zpracovávají a archivují. Zákazník ale nemá k těmto informacím přístup a nemůže tak sám pohyb vozidla monitorovat. Pro získání těchto informací ale může 24/7 kontaktovat PCO

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH
*Žádné skryté poplatky (aktivační atd.)

bottom of page